وب اپلیکیشن

وب اپلیکیشن

خداحافظی با کاغذ

وب اپلیکیشن سیستمی است در بستر وب که در آن فرایند خاصی طی می شود مانند ثبت اطلاعات افراد و یا ارائه خدمات خاصی. بنابراین باتوجه به نیاز وب اپلیکیشن به شناخت مجموعه و تجزیه تحلیل، طراحی و پیاده سازی آن مدت زمان بیشتری نیاز دارد.


موارد مرتبط

جدید

اینستابیو

هر اینستا، یک اینستابیو

طراحی نرم افزار موبایل
اینستابیو
نمونه پیشنهادی

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

0935 5217407 - 0933 0362920

@ravasagroup